nghe, đọc, và đi massa chân thích quá, nhưng không lẽ nói ông bà đi vô mấy chỗ đấy thì kỳ quá, nên em muốn học 1khóa về massa chân, hay học về đấm bóp, huyệt chân để tự tay làm cho bố mẹ mình.


không biết anh chị nào có biết chỗ nào xin chỉ giúp


kô biết đã có topic này chưa, và hỏi ở đây có đúng không?


thanks mut