chi em oi cho em hỏi mình sử dụng tinh bột nghệ uống đỡ đau khớp như thế nào ẠH