tình hình là v2 của em dạo này to qua sắp được 1 rổ mỡ rồi thấy quảng cáo đai quấn nóng mà ham vì em lười tập thể dục lắm ạ.có mẹ nào đã dùng có kết quả chia sẻ với em nhé