E chào mọi người ạ..!


E năm nay 19 tuổi


E bị mụn mủ đã lâu lắm rồi dùng cách nào cũng không khỏi..