Có một thắc mắc từ lúc giảm cân đến giờ, giờ cũng muốn hỏi thăm. Mình nghe bảo giảm cân giảm béo là phải cắt giảm tinh bột. Mà sao mình thấy trong khoai lang cũng chứa nhiều tinh bột nhưng lại là một trong những thực phẩm đứng đầu bảng của giảm cân. Không biết là lý do tại sao, ai biết chỉ mình lý do với