Ko thuốc, ko nhịn ăn, không ăn kiêng quá khổ sở.


Ai quan tâm cò ment nhé!