Mấy hôm nay e thấy các sao lớn quảng cáo cho giảm cân cường anh quá mà em đang cần giảm 5kg nên cũng muốn dùng thử?? không biết là đắt có sắt ra miêng không nữa