Da mặt mình bắt đầu xuất hiện tàn nhang, lỗ chân lông to, muốn đi TMV để cải thiện tình hình nhưng chưa biết nên đến địa chỉ nào thì chất lượng. Minh đang nghiên cứu Pamas, thu lâm, thu cúc....nhưng tóm lại là....không biết, xin các mẹ ít kinh nghiệm. Thôi thì bị chém thì cũng phải có hiệu quả chứ hì..hì..:p