Mọi người ơi ai dùng viên uống codobye rồi cho e nhận xét với ạ


E định dùng nhưng nghe nói sẽ đẩy mụn lên, e sợ k biết đẩy lên rồi có hết k hay đẩy mà vẫn như vậy ???