Chị e nào đang dùng bộ ohui the first cho e xin ý kiến với ạ