Có mẹ nào sử dụng chưa cho em biết kết quả thế nào với ạ