Ai bị bệnh mũi đỏ mũi cà chua, mũi sử tử vào chia sẻ cách chữa với nhé, chứ mình khổ quá


Mũi cứ như thằng hề, hiện mình đang ở Sài gòn


Mình nghe nói có công nghệ lase trị bệnh này mà chưa dám thử