Em mới được giai tặng 1 lọ sữa ong chúa
Royal Jelly của Golden Health Australia
. Lọ 365 viên uống mỗi ngày 1 viên. Vì chưa dùng bao giờ, da em cũng nhạy cảm nên muốn xin ý kiến mọi người không biết có tốt không ạh?