Em mới đi cuốc 3 cái nốt ruồi trên mặt bằng laze ở viện 108.


Sau r` em cũng rửa bằng cồn và thoa thuốc mỡ... Thế mà hnay đã là ngày thứ 12 r` mà mặt em vẫn lõm và chưa có dấu hiệu đóng vẩy. Các chị giúp em với...


P/s: Mẹ em có lọ rượu ngâm với cái rì í, nói chung là mẹ em đứt tay rõ to mà bôi rượu ấy váo lành ngay và kô có sẹo... Mẹ em đang bảo em bôi thử rượu ấy vào nốt ruồi... Nhưng em vẫn đang phân vân lắm các chị ạ. Các chị ai biết tư vấn giúp em với ạ.