Có anh chị nào xài kem face bạch Ngọc liên hoặc kem 4k chưa ạ cho e xin ít đánh giá vs ạ

hình ảnh
hình ảnh