Dùng viên tinh nghệ Osala, chỉ hơn nửa tháng em đã ngỡ ngàng đến vậy@@