nhờ admin xóa giúp e 2 bài này ạ :p


http://www.webtretho.com/forum/f3270/chuyen-nhuong-lai-hiruscar-tri-seo-lom-cho-ai-co-nhu-cau-tang-free-kem-tri-mun-biona-max-va-biona-nghe-1872315/


http://www.webtretho.com/forum/f3557/chuyen-nhuong-lai-hiruscar-tri-seo-lom-cho-ai-co-nhu-cau-tang-free-kem-tri-mun-biona-max-va-biona-nghe-1870989/?utm_medium=web&utm_so