Trong nhóm mình có ai sử dụng Nám Vương Phi chưa ạ. Review giúp m với