mắt co quầng thâm nhăn va có mụn bé li ti từng đám dưới mắt theo e biết la mụn thịt lúc mới bị . e định di TMV các chj cho e lờii hkuyeen