Có mẹ nào lăn kim chưa ạ ? Cho em tí ý kiến với em muốn lăn kim lắm rồi :)