Chào các chị, các mẹ. Số là em làm ở phòng quan hệ khách hàng, nên không tránh khỏi việc đi tới đi lui, mà trời thì nắng, nghe nói dù có bịt mặt, đeo găng gì gì đi nữa cũng chỉ bảo vệ được 50% thôi, mà thực tế là da của em cũng ngày càng sạm lại .Có ai chỉ cho em cách nào để phòng chống không ạ :(