Các mẹ thông thái oi giúp mình với. Mình bị sưng bọng mắt dưới nên lúc nào trông cũng già thêm mấy tuổi. Chắc mình bị thế này là do di truyền vì mẹ mình cũng bị bọng mắt và mình cũng là người hay suy tư. Các mẹ biết có mỹ phẩm hay cách nào (càng dùng sản phẩm thiên nhiên càng tốt) để hạn chế bọng mắt không? Chứ để tình hình thế này ra đường toàn bị chào bằng cô trong khi ox lại được chào bằng anh :Sad::Sad::Sad:


Cám ơn các mẹ nhiều