Mọi người có biết kem nào trị sẹo lồi tốt không giới thiệu giúp em với ạ