Cho em hỏi có chị nào đã dùng kem bà Vân chưa.. cho em xin ya kiến với