các mẹ ơi cho em hỏi kem thủy tinh bạch có phải kem trộn không dung có độc hại gì không ạ e sợ hỏng da lắm thấy nhiều người dung bảo không sao mà e sợ kem trộn rồi hỏng hết da mẹ nào chị nào dung rồi tư vấn giúp e với ạ thaks các chị các mẹ nhiều