Các chị ơi e mới đc ng nhà đi úc về cho 1 lọ sữa ong chúa dạng viên nang 1000mg, 100v 1 lọ.


Chị nào đã dùng có kinh nghiệm chỉ e nên uống khi nào và bao nh viên 1 ngày với.


Thank các chị nhìu :xLoading interface...


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone