Mình 26 tuổi và trước kia có dùng nhíp nhổ lông nách. Thời gian này mình mới để ý là bị thâm như này. không biết nguyên nhân có phải do nhổ lông nách hay do gì ạ ? Mọi người có biết chữa thế nào không ạ ! nhìn chán thật đấy


Loading interface...