Da mình hơi đen, có sẹo rỗ do hồi nhỏ không chăm sóc cẩn thận. Da hơi dầu, cần các bạn tư vấn giúp mình được không! tự ti quá