Có bác nào bị viêm chân lông, mà chữa ở da liễu Đông Y khỏi rrồi không? Cứ thế này thì chết mất, chuột bạch các kiểu mà đâu vẫn vào đấy. Bác nào có kinh nghiệm gì thì chia sẻ em với nha. Chán quá, lại lên than thở