E là nữ, năm nay 20 tuổi bị mụn từ lúc 15 tuổi. E đã chữa ở rất nhiều nơi những vẫn không khỏi, lúc đầu chữa thì còn đõ đõ 1 chút nhưng càng chữa thì lại bị nhiều hơn. Các mẹ cho e hỏi có chỗ nào chữa mụn đảm bảo không ạ. E cám ơn