Da mặt nay đã hết mụn nhưng để lại thâm và sẹo lõm trên da mặt . đang tìm nơi điều trị , đã đi bắn laser CO2 nhưng cũng không thấy hiểu quả . các mẹ có ai điều trị thành công rồi chia sẻ mình với