Như tiêu đề hơn tháng trc em có quấn bụng bằng đai nhiệt. Mỗi lần quấn xong thì bụng có mấy mẩn đỏ nhẹ sau vài tiền là hết.


Mà bữa đó e lỡ để nóng quá xong nó cũg mẩn đỏ mà đến nay hơn