Cả nhà ơi, mình cũng biết vụ này là botay.com, nhưng vẫn mong cả nhà ai có chiêu gì giúp mình hạn chế/giảm bớt gân xanh nổi ở tay và chân không? Lắm lúc nhìn xuống tay, mình thấy khủng khiếp đến mức không dám nhìn, gân nổi như lươn ấy, tay như tay cụ già 80 tuổi huhuh