Bạn em đi bắn nốt ruồi bằng laser nhìn còn tệ hơn ban đầu, em bị tàn nhang nhiều định đi đốt mà nghe nói để lại sẹo lõm, bị thâm hơn lúc đầu, có người bảo đi bắn còn tệ hơn, có ai bắn laser trị tàn nhang, thâm, nốt rùi mà ko để lại sẹo không, tư vấn cho em với, thanks!