Mặt mình bị mụn lâu năm từ khi mình vừa mới học phổ thông. Sẹo mụn mặt lõm rất nhiều. Khiến mình rất tự ti. các anh chị em trong hội có ai đã điều trị thành công chưa ? có thể chia sẻ với mình chỗ làm hiểu quả không ạ