Có ai biết hàng thuốc bắc nào nhận tán dạ dày nhím đã sấy khô thành bột mịn không, mình đang cần gấp mà đi mấy hàng họ không nhận làm. Tks,