Phụ nữ làm đẹp thì không thiếu gì nơi mách bảo, còn đàn ông da bị lão hóa sớm thì dùng mỹ phẩm gì?Thí dụ như da mặt sớm nhăn hay khô thì dùng thứ gì cho nó đỡ khô, nhăn lại không cần trắng mà chỉ cần tốt da thôi.Hỏi cắc cớ vậy không biết có ai trả lời không?:-?