Vi em gan nhu hoan toan khong biet ve my pham va cac trung tam tham my.Chi nao biet cho nao la noi tu van cach cham soc da co uy tin o thanh pho HCM xin cho em biet.Da em nhon va co mun nhung em lai lam viec van phong co may lanh. Nhu vay em nen dung san pham gi a.Em co the dung nuoc hoa hong khong vi lo chan long em rat to.Neu dung thi dung cua Avon co duoc khong?Em xin cam on cac chi