Có từng từng khám chữa mụn tại bác sĩ thạch ở huê và duy trì liều thuốc đẹp da 2 triệu 5 chưa mn, ngưng có sao không ạ , không biết uống thuốc này lâu có ảnh hưởng gì không