thấy các mẹ truyền tai nhau công thức làm cao bí đao. nghe nói có thể trị tàn nhang hiệu quả mà không biết tn.mẹ nào thử rùi chia sẻ kinh nghiệm với


:D:D:D:D