em thấy quảng cáo dữ quá mà không biết chất lượng thế nào,mẹ nào dùng rồi cho em xin ý kiến với ạ