Chào mọi ng, em bị mắt gấu trúc do di truyền, đã có ai dùng kem gì hay liệu pháp nào mà đã đỡ , xin mách nước em với