Có ai sử dụng loại kem này chưa ạ, vào cho em ý kiến với.