Lỗ chân lông của e to quá. K biết làm ntn để cải thiện. Các mẹ giúp e với