Mấy tháng gần đây mặt mình nổi rất nhiều mụn đầu đen, mụn gạo, do mình nặn nhiều mà mặt mình giờ thâm nhiều mà mụn cũng nhiều, có ai biết cách trị mụn hiệu quả mà có thể trị thâm luôn không mách mình zới :))))