:Rose::Rose:em bị mất 1 vùng da chỗ mắt cá chân từ hồi nhỏ , bây giờ tháy nó cứ sạm thâm đi . mà nghe qua có cấy ghép da có đắt lắm không ạ ? là cát 1 vùng da khác rồi ghép lại không ?anh chị nào biết tư vấn dùm em nhé'