Tình hình là năm lớp 10 mặt e rất nhju mụn, e k chju dc nên đã dùg kem trộn do ngta chỉ va tjme sau mặt e láng mịn hết mụn luôn. Nhưng 1tjme mụn bị lạj và nhjều hơn, nhưng e k dùg kem trộn nua vj pjt tác hạj of no. E dùg may loaj kem linh tjnh den may thag trc vẫn ổn.k hjeu sau hôm tết đến naj mặt e lai pj mun rat nhjeu,đủ loạj.da mat rat mỏg và đỏ. Rồj trên má jờ xuất hjện nám nua,e chj moj 21t thoj ạ.nhug e muon tri mun xog roj moj trj nam.aj co cach nao gjup e voj ạ? Tuan sau la e dj dự lễ tốt ngjệp,e rất tự tj vớj khuôn mat nay ạ! Hjen jo e ngug k su dug kem j ca. Cam on moj ng.