Mẹ em dùng tensung thấy hợp và hết nám, lúc trước có chị gần nhà mặt đầy mụn cũng dùng và hết hẳn mụn vs thâm lun, em thấy ham lắm mà chưa dám dùng thử vì thấy toàn chữ tq, sợ dị ứng thì nguy...ai dùng rồi cho em ý kiến với 8-|