Mọi người ơi, em đang bầu được 14w mà tình trạng mụn với thâm nhiều quá. Sản phẩm nào skincare an toàn ạ


Cảm ơn mọi người ạ