Cả nhà ai xài loại này cho mình xin review nhé, nói rõ tình trạng da bạn xem giống da mình không để mình cân nhắc sử dụng.


Da dẻ chán wa rùi :((:((:((